Джон Тайтър – „Пътешественикът във времето“ – се завърна и разказа за имплантирането на чипове на хората, част 2

                                                             Истината може да се окаже  по-смразяваща и от най-смразяващия кръвта филм на ужасите…

JT: Правилно. Но вижте какво казват те? Че микропроцесор,  имплантиран в ръката, ще поеме контрола над мозъка? Как? Повечето от тези хора са идиоти!

12: Сега  разбираме  – след като  обяснихте. Но как да го обясним това  на хората, далеч от кибернетика и молекулярна биология?

JT: Да се обясни е трудно, но аз ще пробвам, така или иначе, защото аз съм тук само за това. Но обяснението е  много шокиращо. Проблемът е в това, че  всъщност, дори и най-радикалните противници на чиповете  отдавна са чипирани!

Това не са  точно чипове, както вие си представяте. Това е нещо като смарт, „умен“ прах, което е може би единственият приемлив аналог на английски език. Това означава, че той са много малки, твърдо програмирани частици, които са Навсякъде.

Те отдавна са въведени в питейната вода и в храната по целия свят, телата  на всички хора по цялата планета са натъпкани с тях,  като възбудителят  на чумата. Тази технология започва да се внедрява  около 1990 г., едновременно с появата на, както ги наричат, химтрейли, кемтрейлс и т.н. Друга тема за паникьосаните идиоти. Но сега ще разберете всичко за  тях.

12. Да, вие обяснихте, че кемтрейлите  са наситени с метални йони аерозоли. След като в атмосферата се образува от тях  достатъчно плътен слой,  въздухът се превръща в  проводник и може да се  използва като антена.

JT: Да, точно така. Огромна, планетарна клетка на Фарадей, в рамките на която всички хора тичат като опитни мишки. Въпреки, че в момента   по-скоро става въпрос за набор от огромни клетки над мегаполисите, необходимото и достатъчно ниво на сигнала има само над гъсто населените градове. Встрани от тях влиянието им е по-слабо.

12. Тази клетка управлява този „умен“ прах?

JT: Да, така се случва. Представете си кофа с вода, в която има суспензия от магнитни прашинки. Магнит, натрошен на фин прах. И вие  поднасяте  до кофата електрическа антена и подавате сигнал към антената.

В резултат на това магнитният прах започва да ври, да се движи. Само че „умният“ прах не е обикновен магнитен прах. Това е нанотехническо  устройство с десетки   сложни елементи, които работят заедно и държат тялото-носител под определен контрол.

Например, по команда от атмосферата нарушават електрическата проводимост на тъканите. Например, на жлезите с вътрешна секреция, които отговарят за освобождаването на невротрансмитери. Натискат  синия бутон – и клиентът става сънлив,  затъпял, втренчил невиждащ поглед в телевизора. Натискат червения бутон – и клиентът незабавно се пробужда . Прави от подръчни средства  плакат, тича на  улицата за да свали  президента.

12: Говорите за даване на заповеди от разстояние?

JT: Днес за  пряко даване на заповеди все още не може да се говори. За да се направи това, на първо място е необходима определена наноелементна база. С други думи, са необходими специфични видове наночастици, които ще генерират желаните от оператора промени в мозъка.

Например да се интегрират в слуховите зони на мозъка и да генерират там микротокове, които имитират  работата на слуховия нерв. В действителност целият набор от усещания от външния свят се свежда  точно до такива електрически сигнали. Те лесно могат да се имитират. И  доколкото ни е известно, такива частици-имитатори,  отдавна са създадени.

12: Но те не работят?

JT: Защо да не работят? Вижте колко много са хората в лудниците, които нещо чуват. Започвайки с гласовете на мъртвите си близки и завършвайки с телепатични разговори с извънземни. А мнозина са в  YouTube, вместо в лудницата.

А  на  гласовете и виденията реагират всички. Особено сензитивните  наистина нещо   виждат, но за по-голямата част от адептите на тези опити на глобалните експериментатори,  това  завършва с главоболие „промяна на налягането“ или „стрес“. Доколкото ми е известно, през последните години в  света има тотална епидемия – спонтанни промени в настроението, самочувствието,  главоболие, и все такива неразбираеми неща. Но това е само началото. След това  ще бъде по-лошо.

12: Говорите за чиповете?

JT: Да. Проблемът на вече  интегрираните във всички хора наноустройства е в това, че тези устройства  доста трудно  се управляват. Те  трябва да бъдат накарани да работят в един и същи  ритъм, по една обща програма – като част от единен механизъм.

Ето защо в първите етапи на внедряване на „умния“ прах се е предполагала работа с електрическите компании, които трябва да  предават  общия управляващ сигнал. Всеки модерен апартамент е обвит с  проводници: жици присъстват в стените, подовете, дори и на тавана.

Хората си мислят, че това се прави за да имат модерни осветителни тела и уреди. Но това не се прави за  осветление. Това е плътна електрическа клетка със стотици електроди. Остава само да се подаде съответният сигнал по жиците.

12: Но както обяснявате,  с течение на времето тази идея е била изоставена?

JT: Да. Чрез окабеляване е удобно да се въздейства на отделен  индивид. Но за глобално управление е необходимо стадото да получава сигнала едновременно. Така че след серия от експерименти с клетки-апартаменти и трамваи,  е трябвало да бъде изоставена.

12: Трамваи?

JT: Не само. В целия градски електрически транспорт. Проводниците,  висящи зад тролеи и трамваи, довършват започнатото от мрежата в  апартаментите. Чрез тях се опитаха да контролират улицата. Но бързо се отказват от това.

Ето защо през последните  25 години се вижда  премахването на този вид транспорт в целия свят. Защото произвеждал много шум. И някак си се   случи нещо странно, че трамваите започнаха да създават  особено много шум в онези години, когато се появяват първите доклади за появата в небето над градовете на „кемтрейли“, в които  всъщност няма и милиграм химия.

Те започнаха да играят ролята на управляващите хората жици. Но сега  идва  на смяната им алфа процесор. Управляващ чип, който ще се имплантира във всеки.

12: Алфа процесор? Защо такова странно име за чип, налаган от  глобалното правителство?

JT: Ние   не знаем как те наричат ​​тези неща помежду си. Алфа процесор – това е нашето име. Ние го наричаме така за да може   веднага да се  разбере същността на това устройство. Това е доста нискотехнологичен микропроцесор, който  в радиус от половин до два метра ще  управлява  плаващи в кръвта  по-сложни наноустройства.

12: Той ще заеме  мястото на антената от кемтрейли?

JT: Ако говорим в общи линии, да – с него може да се управлява поведението на умния прах, който вече се намира в кръвта на всички.

Но тъй като чип,  интегриран в тялото – това не  някакъв метал някъде в атмосферата, а сложно логическо устройство, то може да се използва за контрол на много сложни наноструктури. До такива, които започват  да преустройват  генетиката на хората.

С натискането на един бутон, клиентът може да се превърне или в полезен на новия световен ред свръхчовек,  гений или недоволен нискоинтелигентен  малоумник. С клиентите ще  може да се прави всичко.

А най-ужасното е това, че когато чипът задейства наномашините – той вече става ненужен. Той може да бъде отстранен, но  контролът ще остане. Контролът на хората с  премахнат чип,  ще бъде възможно да се реализира или с  външни антени, или с носители на други чипове.

12: Сега, когато обяснихте,  с необходимостта от чипиране, всичко изглежда ясно. Но има и такъв момент: защо хората трябва да приемат чипа доброволно? Те  могат да бъдат свързани към системата и принудително?

 JT: Това не е сложен, но на този етап, направо безсмислен въпрос. Пълният отговор на това предполага наличието у контролиращите на  концепции и идеи. Днес  почти никой ги няма.

Но ако се опитам да обясня накратко, то вие вероятно знаете, че в света нищо не се случва   тайно и спонтанно. Тези, които наричате  „глобални кукловоди“ открито съобщават  своите планове и намерения чрез определени кодове и знаци, излъчвани на всеки ъгъл – като се започне от билбордовете и се завърши с телевизионните реклами. Това е Закон.

Но орди от безмозъчни тичат около знаците, гледат ги – но никога нищо,  с малки изключения,  не забелязват. Приблизително същата е ситуацията с универсалните всеобщи чипове. Да се поставят на  психически дефектни не е позволено, това ще наруши Закона.

Законът е установен от недребни планетарни владетели, а от сили, които са на по-високо ниво. Ето защо всички винаги ще бъдат питани – ти  готов ли си да попълниш редиците на добитъка или не си  готов? И никой не се осмелява да нарушава правото на свободата на волята.

12: Джон, думите ви обясняват много. Истината явно е била на повърхността, но ние, например, не я видяхме веднага. Ще я видят ли са  нас и други хора? Ще  повярват ли в това, което току-що ни казахте?

JT: Аз всъщност  имам определени задължения. Задължения да казвам едни ли други неща в едно или друго време. Задължения  към тези, които по редица  причини,  са ме пратили при вас.

Що се отнася до останалата част – ще повярват или няма да повярват? Аз не съм хроноапостол или хронопроповедник.

Дали ще повярват или ще се смеят – не ми пука особено.

P.S.  Ние вече посочихме в   увода, че интервюто с Джон Тайтър се  изпраща изключително по електронна поща на адресите на някои избрани по непонятен алгоритъм ресурси. И никой, доколкото ни е известно, не е получил интервюто цяло.

Текстът по-горе е съставен от три пасажа. Сега той е събран пълен и,  може би,  трябва да се чака ново съобщение от мистериозния  пътешественик във времето.

Оригинал

Първа част:

Джон Tайтър – “Пътешественикът във времето” – се завърна и заедно с новата организация “12 маймуни” ще се опитат да спасят света! Част 1. (видео)

© 2020 druginovini.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:

© 2020 druginovini.com All rights reserved!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *