Джон Тайтър – „Пътешественикът във времето“ – се завърна и разказа за имплантирането на чипове на хората, част 2

                                                             Истината може да се окаже  по-смразяваща и от най-смразяващия кръвта филм на ужасите…

JT: Правилно. Но вижте какво казват те? Че микропроцесор,  имплантиран в ръката, ще поеме контрола над мозъка? Как? Повечето от тези хора са идиоти!

12: Сега  разбираме  – след като  обяснихте. Но как да го обясним това  на хората, далеч от кибернетика и молекулярна биология?

JT: Да се обясни е трудно, но аз ще пробвам, така или иначе, защото аз съм тук само за това. Но обяснението е  много шокиращо. Проблемът е в това, че  всъщност, дори и най-радикалните противници на чиповете  отдавна са чипирани!

Това не са  точно чипове, както вие си представяте. Това е нещо като смарт, „умен“ прах, което е може би единственият приемлив аналог на английски език. Това означава, че той са много малки, твърдо програмирани частици, които са Навсякъде.

Те отдавна са въведени в питейната вода и в храната по целия свят, телата  на всички хора по цялата планета са натъпкани с тях,  като възбудителят  на чумата. Тази технология започва да се внедрява  около 1990 г., едновременно с появата на, както ги наричат, химтрейли, кемтрейлс и т.н. Друга тема за паникьосаните идиоти. Но сега ще разберете всичко за  тях.

12. Да, вие обяснихте, че кемтрейлите  са наситени с метални йони аерозоли. След като в атмосферата се образува от тях  достатъчно плътен слой,  въздухът се превръща в  проводник и може да се  използва като антена.

JT: Да, точно така. Огромна, планетарна клетка на Фарадей, в рамките на която всички хора тичат като опитни мишки. Въпреки, че в момента   по-скоро става въпрос за набор от огромни клетки над мегаполисите, необходимото и достатъчно ниво на сигнала има само над гъсто населените градове. Встрани от тях влиянието им е по-слабо.

12. Тази клетка управлява този „умен“ прах?

JT: Да, така се случва. Представете си кофа с вода, в която има суспензия от магнитни прашинки. Магнит, натрошен на фин прах. И вие  поднасяте  до кофата електрическа антена и подавате сигнал към антената.

В резултат на това магнитният прах започва да ври, да се движи. Само че „умният“ прах не е обикновен магнитен прах. Това е нанотехническо  устройство с десетки   сложни елементи, които работят заедно и държат тялото-носител под определен контрол.

Например, по команда от атмосферата нарушават електрическата проводимост на тъканите. Например, на жлезите с вътрешна секреция, които отговарят за освобождаването на невротрансмитери. Натискат  синия бутон – и клиентът става сънлив,  затъпял, втренчил невиждащ поглед в телевизора. Натискат червения бутон – и клиентът незабавно се пробужда . Прави от подръчни средства  плакат, тича на  улицата за да свали  президента.

12: Говорите за даване на заповеди от разстояние?

JT: Днес за  пряко даване на заповеди все още не може да се говори. За да се направи това, на първо място е необходима определена наноелементна база. С други думи, са необходими специфични видове наночастици, които ще генерират желаните от оператора промени в мозъка.

Например да се интегрират в слуховите зони на мозъка и да генерират там микротокове, които имитират  работата на слуховия нерв. В действителност целият набор от усещания от външния свят се свежда  точно до такива електрически сигнали. Те лесно могат да се имитират. И  доколкото ни е известно, такива частици-имитатори,  отдавна са създадени.

12: Но те не работят?

JT: Защо да не работят? Вижте колко много са хората в лудниците, които нещо чуват. Започвайки с гласовете на мъртвите си близки и завършвайки с телепатични разговори с извънземни. А мнозина са в  YouTube, вместо в лудницата.

А  на  гласовете и виденията реагират всички. Особено сензитивните  наистина нещо   виждат, но за по-голямата част от адептите на тези опити на глобалните експериментатори,  това  завършва с главоболие „промяна на налягането“ или „стрес“. Доколкото ми е известно, през последните години в  света има тотална епидемия – спонтанни промени в настроението, самочувствието,  главоболие, и все такива неразбираеми неща. Но това е само началото. След това  ще бъде по-лошо.

12: Говорите за чиповете?

JT: Да. Проблемът на вече  интегрираните във всички хора наноустройства е в това, че тези устройства  доста трудно  се управляват. Те  трябва да бъдат накарани да работят в един и същи  ритъм, по една обща програма – като част от единен механизъм.

Ето защо в първите етапи на внедряване на „умния“ прах се е предполагала работа с електрическите компании, които трябва да  предават  общия управляващ сигнал. Всеки модерен апартамент е обвит с  проводници: жици присъстват в стените, подовете, дори и на тавана.

Хората си мислят, че това се прави за да имат модерни осветителни тела и уреди. Но това не се прави за  осветление. Това е плътна електрическа клетка със стотици електроди. Остава само да се подаде съответният сигнал по жиците.

12: Но както обяснявате,  с течение на времето тази идея е била изоставена?

JT: Да. Чрез окабеляване е удобно да се въздейства на отделен  индивид. Но за глобално управление е необходимо стадото да получава сигнала едновременно. Така че след серия от експерименти с клетки-апартаменти и трамваи,  е трябвало да бъде изоставена.

12: Трамваи?

JT: Не само. В целия градски електрически транспорт. Проводниците,  висящи зад тролеи и трамваи, довършват започнатото от мрежата в  апартаментите. Чрез тях се опитаха да контролират улицата. Но бързо се отказват от това.

Ето защо през последните  25 години се вижда  премахването на този вид транспорт в целия свят. Защото произвеждал много шум. И някак си се   случи нещо странно, че трамваите започнаха да създават  особено много шум в онези години, когато се появяват първите доклади за появата в небето над градовете на „кемтрейли“, в които  всъщност няма и милиграм химия.

Те започнаха да играят ролята на управляващите хората жици. Но сега  идва  на смяната им алфа процесор. Управляващ чип, който ще се имплантира във всеки.

12: Алфа процесор? Защо такова странно име за чип, налаган от  глобалното правителство?

JT: Ние   не знаем как те наричат ​​тези неща помежду си. Алфа процесор – това е нашето име. Ние го наричаме така за да може   веднага да се  разбере същността на това устройство. Това е доста нискотехнологичен микропроцесор, който  в радиус от половин до два метра ще  управлява  плаващи в кръвта  по-сложни наноустройства.

12: Той ще заеме  мястото на антената от кемтрейли?

JT: Ако говорим в общи линии, да – с него може да се управлява поведението на умния прах, който вече се намира в кръвта на всички.

Но тъй като чип,  интегриран в тялото – това не  някакъв метал някъде в атмосферата, а сложно логическо устройство, то може да се използва за контрол на много сложни наноструктури. До такива, които започват  да преустройват  генетиката на хората.

С натискането на един бутон, клиентът може да се превърне или в полезен на новия световен ред свръхчовек,  гений или недоволен нискоинтелигентен  малоумник. С клиентите ще  може да се прави всичко.

А най-ужасното е това, че когато чипът задейства наномашините – той вече става ненужен. Той може да бъде отстранен, но  контролът ще остане. Контролът на хората с  премахнат чип,  ще бъде възможно да се реализира или с  външни антени, или с носители на други чипове.

12: Сега, когато обяснихте,  с необходимостта от чипиране, всичко изглежда ясно. Но има и такъв момент: защо хората трябва да приемат чипа доброволно? Те  могат да бъдат свързани към системата и принудително?

 JT: Това не е сложен, но на този етап, направо безсмислен въпрос. Пълният отговор на това предполага наличието у контролиращите на  концепции и идеи. Днес  почти никой ги няма.

Но ако се опитам да обясня накратко, то вие вероятно знаете, че в света нищо не се случва   тайно и спонтанно. Тези, които наричате  „глобални кукловоди“ открито съобщават  своите планове и намерения чрез определени кодове и знаци, излъчвани на всеки ъгъл – като се започне от билбордовете и се завърши с телевизионните реклами. Това е Закон.

Но орди от безмозъчни тичат около знаците, гледат ги – но никога нищо,  с малки изключения,  не забелязват. Приблизително същата е ситуацията с универсалните всеобщи чипове. Да се поставят на  психически дефектни не е позволено, това ще наруши Закона.

Законът е установен от недребни планетарни владетели, а от сили, които са на по-високо ниво. Ето защо всички винаги ще бъдат питани – ти  готов ли си да попълниш редиците на добитъка или не си  готов? И никой не се осмелява да нарушава правото на свободата на волята.

12: Джон, думите ви обясняват много. Истината явно е била на повърхността, но ние, например, не я видяхме веднага. Ще я видят ли са  нас и други хора? Ще  повярват ли в това, което току-що ни казахте?

JT: Аз всъщност  имам определени задължения. Задължения да казвам едни ли други неща в едно или друго време. Задължения  към тези, които по редица  причини,  са ме пратили при вас.

Що се отнася до останалата част – ще повярват или няма да повярват? Аз не съм хроноапостол или хронопроповедник.

Дали ще повярват или ще се смеят – не ми пука особено.

P.S.  Ние вече посочихме в   увода, че интервюто с Джон Тайтър се  изпраща изключително по електронна поща на адресите на някои избрани по непонятен алгоритъм ресурси. И никой, доколкото ни е известно, не е получил интервюто цяло.

Текстът по-горе е съставен от три пасажа. Сега той е събран пълен и,  може би,  трябва да се чака ново съобщение от мистериозния  пътешественик във времето.

Оригинал

Първа част:

Джон Tайтър – “Пътешественикът във времето” – се завърна и заедно с новата организация “12 маймуни” ще се опитат да спасят света! Част 1. (видео)

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *