Mалко тъжен, но твърде поучителен анекдот

На  ТВ журналистка веднъж и разказали за  един много стар евреин, който  в продължение на много, много години, всеки ден, по два пъти ходил до Стената на плача  за да се моли. Тя решила да поговори с него. И когато стигнала до Стената на плача, тя веднага го видяла  да върви бавно с малки старчески стъпки към святото място. Около 45 минути тя чакала, докато старецът завърши молитвата си, и когато той се обърнал и бавно, подпрян на бастуна си, си тръгнал, тя отишла при него за да направи интервю….

Целият текст