В ЕС ще бъде създадена Европейска прокуратура

В ЕС ще бъде създадена нова структура, като дискусиите за нея  продължиха няколко години. В четвъртък, 5 октомври, депутатите гласуваха в подкрепа на създаването на прокуратура на  ЕС, която ще се занимава, по-специално, със злоупотреби с бюджетни средства на Европейския съюз и трансграничните измами с ДДС в голям мащаб. Сега наказателното преследване на тези престъпления се извършва на национално ниво. Според плановете, Европейската прокуратура ще започне да работи  през 2020 г. в Люксембург, в създаването и ще участват 20 страни от ЕС, включително Германия. Всяка страна ще изпрати по един…

Целият текст